Vážené kolegyne a kolegovia, rodičia a priatelia webovej stránky www.specialnazs.sk.
Webová stránka končí svoju pôsobnosť 09. 10. 2020. Do tohto dátumu je možné stiahnuť si materiály, ktoré potrebujete. Úspešný školský rok želá Lidka