Vážené kolegyne a kolegovia, rodičia a priatelia webovej stránky www.specialnazs.sk.
Webová stránka končí svoju pôsobnosť 09. 10. 2019. Do tohto dátumu je možné stiahnuť si materiály, ktoré potrebujete. Úspešný školský rok želá Lidka

 Vážené kolegyne, kolegovia a rodičia zdravotne znevýhodnených detí. Prečítajte si, prosím, tento materiál a zaujmite k nemu stanovisko. Ďakujem, zdraví Lýdia Melišková

 Popis a vzory vysvedčení nájdete na http://www.ksunr.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=451018&id=6834.