Vážené kolegyne a kolegovia, rodičia a priatelia webovej stránky www.specialnazs.sk. Práve som zaktualizovala TVVP z matematiky pre 9. ročník podľa ISCED. Odporúčam vzdelávať v predmete matematika mentálne znevýhodnených žiakov s časovou dotáciou 5 hodín týždenne.Prosím prispievateľov, aby posielali na zverejnenie len aktuálne plány podľa ISCED 1 a ISCED 2C pre OU. Cieľom autorov (stránky aj plánov) nie je zavádzanie používateľov, ale vzájomná pomoc. Zdraví Lidka

možnosť sprístupnenia - zdielania vašich dokumentov vo fóre

Vážení návštevníci ŠpeciálnaZŠ.sk,

teší nás odozva a návštevnosť stránky. Jednou s funkcii, ktoré tu chýbali, je možnosť výmeny, sprístupnenia=zdielania dokumentov medzi užívateľmi priamo v diskusnom fóre. Pridali sme preto novú funkcionalitu, ktorá Vám to umožní.Všetky potrebné informácie nájdete v priloženom PDF dokumente..

   Tagy(značky): Všeobecná diskusia   Tagy(značky): Časovo-tématické plány

 Vážené kolegyne, kolegovia a rodičia zdravotne znevýhodnených detí. Prečítajte si, prosím, tento materiál a zaujmite k nemu stanovisko. Ďakujem, zdraví Lýdia Melišková

 Popis a vzory vysvedčení nájdete na http://www.ksunr.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=451018&id=6834.