Vážené kolegyne, kolegovia a rodičia zdravotne znevýhodnených detí. Prečítajte si, prosím, tento materiál a zaujmite k nemu stanovisko. Ďakujem, zdraví Lýdia Melišková

 Popis a vzory vysvedčení nájdete na http://www.ksunr.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=451018&id=6834.

Na stiahnutie: 
Na stiahnutie: 

 Podrobnosti k vypísaniu vysvedčení a vzory vysvedčení nájdete na http://www.ksunr.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=451018&id=6797&vol_stavz...

Na stiahnutie: 

Platí od IX. 2015!

Na stiahnutie: