Ponuka učebníc s VJM

ŠKOLÁM, ktoré vzdelávajú žiakov s mentálnym postihnutím v maďarskom vyučovacom jazyku ponúkam zadarmo 1 ks učebnicu MAT pre 5. r. a 6. r. a po 2 ks učebnice MAT pre 7. r., 8.r. a 9. r., tiež aj 1 ks pracovný zošit PRÍ pre 8. r. ŠZŠ. Adresu školy a kontakt na objednávateľa uveďte prosím v komentári.