Tematické výchovno-vzdelávacie plány

Vážené kolegyne a kolegovia, sme v období, keď sa prepracúvajú  t. v-v plány. Pred časom som informovala o zmene názvu z časovo ... na tematické výchovno-vzdelávacie plány z predmetov. Na stránke však nemôžem zmeniť menu, pretože všetci záujemcovia hľadajú na webe plány pod pojmom čtp. Zmenu názvu som podmienila poukázaním na zákon. V súčasnej dobe sa však odstraňujú z  tematických v-v plánov  na našej škole strany, miesto slova opakovanie učiva by ste mali použiť v pláne a v zápise učiva do triednej knihy slovo utvrdzovanie učiva, prepracúvajú sa všetky plány s uvedením obsahu odučenej hodiny. Plány z matematiky a prírodopisu(8.r.) sú  Ok. V príslušnom týždni by ste mali mať v plánoch uvedený názov prázdnin.  Nemôžem však svoje tvrdenia podložiť žiadnym odkazom na pokyn, či zákon. Ak uznáte za vhodné, opravte si plány v tomto zmysle. Pošlite, prosím, ak viete, odporúčania inšpekčných centier a legislatívy na tieto zmeny v tematických v-v plánoch. Našim spoločným cieľom mať všetko v norme, aby sme mohli učiť.