Metodický pokyn 2/2010 R na hodnotenie žiakov s autizmom

 Podrobnosti k vypísaniu vysvedčení a vzory vysvedčení nájdete na http://www.ksunr.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=451018&id=6797&vol_stavz...

No votes yet