Metodický pokyn číslo 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov s MP - primárne vzdelávanie

Platí od IX. 2015!

No votes yet