Metodický pokyn na hodnotenie žiakov OU

 Popis a vzory vysvedčení nájdete na http://www.ksunr.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=451018&id=6834.

No votes yet