Matematika pre 5. ročník špeciálnych základných škôl

 Učebnica matematiky pre 5. ročník ŠZŠ je štvorfarebná, vo formáte A 4, v pevnej väzbe. Má 112 strán, 90 strán aritmetiky a 22 strán geometrie.  Učebnica obsahuje učivo učebných osnov pre 5. ročník ŠZŠ, pre žiakov s mentálnym postihnutím. Ústrednou témou učebnice je rozvoj mentálnych a matematických schopností riešením klasických aj matematických hádaniek a počítaním príkladov, či slovných úloh.

Autor učebnice: 
Lýdia Melišková
ucebnica_5r.jpg
Vydavateľ: 
SPN - Mladé letá, s.r.o.
ilustracie: 
Ivan Kováčik
Dizajn: 
Igor Imro
ISBN: 
978-80-10-01273-2
Priemerné hodnotenie: 3 (5 hlasy)