Matematika pre 6. ročník špeciálnych základných škôl

 Učebnica matematiky pre 6. ročník ŠZŠ je štvorfarebná, vo formáte A4, v pevnej väzbe. Má 130 strán, 96 strán aritmetiky a 34 strán geometrie.  Učebnica obsahuje učivo učebných osnov pre 6. ročník ŠZŠ, pre žiakov s mentálnym postihnutím. Ústrednou témou učebnice je výchova k úcte k tradíciám, poznaj príslovia a porekadlá predkov.

Autor učebnice: 
Lýdia Melišková
ucebnica_6r.jpg
Vydavateľ: 
SPN - Mladé letá, s.r.o.
ilustracie: 
Ivan Kováčik
Dizajn: 
Igor Imro
ISBN: 
80-10-00973-3
Priemerné hodnotenie: 1 (1 vote)