Matematika pre 8. ročník špeciálnych základných škôl

Učebnica matematiky pre 8. ročník ŠZŠ je štvorfarebná, vo formáte B 5, v pevnej väzbe. Má 160 strán, 131 strán aritmetiky a 29 strán geometrie. Jedna strana je určená na jednu vyučovaciu hodinu. Učebnica obsahuje učivo učebných osnov pre 8. ročník ŠZŠ, pre žiakov s mentálnym postihnutím. Ústrednou témou učebnice je vzťah k vlasti a ochrana životného prostredia. 

No votes yet