Pracovný zošit, 1. a 2. časť, Matematika pre 7. ročník špeciálnych základných škôl

Pracovný zošit, 1. časť, má 64 strán, 48 strán obsahuje aritmetiku, na 16 stranách je uvedená geometria. Pracovný zošit, 2. časť, má 64 strán, 45 strán obsahuje aritmetiku, na 19 stranách je uvedená geometria. Pracovné zošity sú štvorfarebné, veľkosť strany A4. Ústredná výchovná téma je dopravná výchova. Pracovné zošity obsahujú dopravné hry a prehľad dopravných značiek a najčastejšie používané dopravné značky na vyfarbovanie a vystrihovanie.

Autor učebnice: 
Mgr. Lýdia Melišková
mat_7r_pz-1cast.jpg
mat_7r_pz-2cast.jpg
Vydavateľ: 
SPN - Mladé letá, s.r.o.
ilustracie: 
Igor Imro, Jaroslav Melišek - foto o doprave
Dizajn: 
Igor Imro
ISBN: 
978-80-10-01422-4, 978-80-10-01593-1
Priemerné hodnotenie: 5 (3 hlasy)