Pracovný zošit, Prírodopis pre 8. ročník špeciálnych základných škôl

Pracovný zošit z prírodopisu pre 8. ročník špeciálnych základných škôl má 69 strán, formát A4, je čierno - biely. Jedna strana pracovného zošita je určená na jednu vyučovaciu hodinu. Žiaci si formou testu: doplňovania slov, podčiarkovania správnych odpovedí,spájania slov a obrázkov, vyfarbovania a kreslenia upevňujú poznatky o ľudskom tele.

Priemerné hodnotenie: 3 (1 vote)