Pracovný zošit, Prírodopis pre 8. ročník špeciálnych základných škôl

Pracovný zošit z prírodopisu pre 8. ročník špeciálnych základných škôl má 69 strán, formát A4, je čierno - biely. Jedna strana pracovného zošita je určená na jednu vyučovaciu hodinu. Žiaci si formou testu: doplňovania slov, podčiarkovania správnych odpovedí,spájania slov a obrázkov, vyfarbovania a kreslenia upevňujú poznatky o ľudskom tele.

Autor učebnice: 
Lýdia Melišková podľa učebnice Prírodopis pre 8. ročník ŠZŠ
prirodopis_8_front.jpg
prirodopis_8_1.jpg
prirodopis_8_2.jpg
Vydavateľ: 
SPN - Mladé letá, s.r.o.
ilustracie: 
Táňa Žitňanová
Dizajn: 
DTP SPN
ISBN: 
978-80-10-01287-9
Priemerné hodnotenie: 3 (1 vote)