Prírodopis pre 8. ročník špeciálnych základných škôl

Autor učebnice: 
Lýdia Melišková, Emília Mošková
prirodopis_8_ucebnica_front.jpg
prirodopis_8_ucebnica_1.jpg
prirodopis_8_ucebnica_2.jpg
Vydavateľ: 
SPN - Mladé letá, s.r.o.
ilustracie: 
Roman Andrezál, Tomáš Frolo, Jaroslav Melišek, Vladimír Vanko, Jozef Střelec
Dizajn: 
DTP štúdio SPN - Mladé letá
ISBN: 
978-80-10-01395-1
Priemerné hodnotenie: 5 (1 vote)