Vážené kolegyne a kolegovia, rodičia, deti a priatelia webovej stránky www.specialnazs.sk.
Webová stránka končí svoju pôsobnosť 09. 10. 2021. Do tohto dátumu je možné stiahnuť si materiály, ktoré potrebujete. Úspešný rok želá Lidka