Časovo-tématické plány

Časovo-tématické plánky k učebniciam

Zvoľte ročníkZvoľte predmet
PredmetRočníkStiahnuťAutor dokumentu
Matematika a práca s informáciami A variant ISCED5. ročníkLidka
Matematika a práca s informáciami A variant ISCED7. ročníkLidka
Matematika a práca s informáciami A variant ISCED8. ročníkLidka
Matematika a práca s informáciami A variant ISCED9. ročníkLidka
Matematika a práca s informáciami A variant ISCED6. ročníkLidka
Matematika ISCED 1 stredná MR5. ročníkLidka
Matematika ISCED 1 autizmus5. ročníkLidka
Matematika4. ročníkadmin
Pracovné vyučovanie4. ročníkadmin
Slovenský jazyk - Čítanie4. ročníkadmin
Vlastiveda4. ročníkadmin
Pracovné vyučovanie8. ročníkLidka
Pracovné vyučovanie9. ročníkLidka
Občianska náuka8. ročníkLidka
Dejepis8. ročníkLidka
Matematika | variant A1. ročníkLidka
Slovenský jazyk - Čítanie1. ročníkLidka
Slovenský jazyk - Písanie1. ročníkLidka
Pracovné vyučovanie1. ročníkLidka
Vecné učenie1. ročníkLidka
Slovenský jazyk - Čítanie2. ročníkLidka
Matematika2. ročníkLidka
Slovenský Jazyk2. ročníkLidka
Slovenský jazyk - Písanie2. ročníkLidka
Pracovné vyučovanie2. ročníkLidka
Vecné učenie2. ročníkLidka
Slovenský jazyk - Čítanie3. ročníkLidka
Matematika3. ročníkLidka
Slovenský jazyk - Písanie3. ročníkLidka
Vecné učenie3. ročníkLidka
Slovenský jazyk - Čítanie4. ročníkLidka
Slovenský jazyk - Gramatika4. ročníkLidka
Slovenský jazyk - Čítanie4. ročníkLidka
Matematika4. ročníkLidka
Slovenský jazyk - Písanie4. ročníkLidka
Pracovné vyučovanie4. ročníkLidka
Slovenský jazyk - Sloh4. ročníkLidka
Vlastiveda4. ročníkLidka
Slovenský jazyk - Čítanie5. ročníkLidka
Slovenský Jazyk5. ročníkLidka
Slovenský jazyk - Sloh5. ročníkLidka
Slovenský jazyk - Gramatika5. ročníkLidka
Vlastiveda5. ročníkLidka
Pracovné vyučovanie5. ročníkLidka
Hudobná výchova5. ročníkLidka
Hudobná výchova4. ročníkLidka
Matematika a informatická výchova5. ročníkLidka
Slovenský Jazyk5. ročníkLidka
Vlastiveda5. ročníkLidka
Telesná výchova1. ročníkLidka
Telesná výchova4. ročníkLidka
Telesná výchova5. ročníkLidka
Hudobná výchova1. ročníkLidka
Vlastiveda6. ročníkLidka
Slovenský Jazyk6. ročníkLidka
Výtvarná výchova6. ročníkLidka
Prírodopis7. ročníkLidka
Zemepis7. ročníkLidka
Dejepis7. ročníkLidka
Fyzika7. ročníkLidka
Biológia8. ročníkLidka
Slovenský Jazyk8. ročníkLidka
Zemepis8. ročníkLidka
Fyzika8. ročníkLidka
Dejepis8. ročníkLidka
Etická výchova9. ročníkLidka
Slovenský Jazyk6. ročníkLidka
Hudobná výchova6. ročníkLidka
Telesná výchova6. ročníkLidka
Vlastiveda6. ročníkLidka
Pracovné vyučovanie dievčatá8. ročníkLidka
Matematika2. ročníkLidka
Výtvarná výchova2. ročníkLidka
Pracovné vyučovanie2. ročníkLidka
Slovenský jazyk - Čítanie2. ročníkLidka
Vecné učenie2. ročníkLidka
Pracovné vyučovanie dievčatá A variant5. ročníkLidka
Pracovné vyučovanie dievčatá A variant6. ročníkLidka
Matematika a práca s informáciami pre 1. r. OU ISCED 2C1. ročníkLidka
Matematika pre 2. r. OU2. ročníkLidka
Matematika pre 3. r. OU3. ročníkLidka
Dejepis9. ročníkLidka
Fyzika7. ročníkLidka
Fyzika9. ročníkLidka
Občianska náuka9. ročníkLidka
Svet práce7. ročníkLidka