Čitanie

Dobrý, deň chcel by som sa poytať, že či by sa nedalo zmeniť
čitanie pre 9 roč v ostrovanoch či by sa to dalo z čitania na literaturu prisím od pište mne!