SJL 8. roč.

Poprosila by som o plány zo slovenského jazyka a literatúry/ čítanky/ pre 8. ročník. Mám dve žiačky v triede, nemám s tým skúsenosti a ani knihy / zatiaľ/. veľmi pekne dopredu ďakujeeeeeeeeeeeem. spojenas@centrum.sk