Matematika pre 5. ročník špeciálnych základných škôl

 Učebnica matematiky pre 5. ročník ŠZŠ je štvorfarebná, vo formáte A 4, v pevnej väzbe. Má 112 strán, 90 strán aritmetiky a 22 strán geometrie.  Učebnica obsahuje učivo učebných osnov pre 5. ročník ŠZŠ, pre žiakov s mentálnym postihnutím. Ústrednou témou učebnice je rozvoj mentálnych a matematických schopností riešením klasických aj matematických hádaniek a počítaním príkladov, či slovných úloh.

Priemerné hodnotenie: 2.7 (6 hlasy)