Matematika pre 6. ročník špeciálnych základných škôl

 Učebnica matematiky pre 6. ročník ŠZŠ je štvorfarebná, vo formáte A4, v pevnej väzbe. Má 130 strán, 96 strán aritmetiky a 34 strán geometrie.  Učebnica obsahuje učivo učebných osnov pre 6. ročník ŠZŠ, pre žiakov s mentálnym postihnutím. Ústrednou témou učebnice je výchova k úcte k tradíciám, poznaj príslovia a porekadlá predkov.

Priemerné hodnotenie: 3.7 (3 hlasy)