Matematika pre 7. ročník špeciálnych základných škôl

 Učebnica matematiky pre 7. ročník ŠZŠ je štvorfarebná, vo formáte B 5, v pevnej väzbe. Má 160 strán, 119 strán aritmetiky a 40 strán geometrie. Jedna strana je určená na jednu vyučovaciu hodinu. Učebnica obsahuje učivo učebných osnov pre 7. ročník ŠZŠ, pre žiakov s mentálnym postihnutím. Ústrednou témou učebnice je dopravná výchova.

Priemerné hodnotenie: 4.3 (3 hlasy)