Pracovný zošit, 1. a 2. časť, Matematika pre 7. ročník špeciálnych základných škôl

Pracovný zošit, 1. časť, má 64 strán, 48 strán obsahuje aritmetiku, na 16 stranách je uvedená geometria. Pracovný zošit, 2. časť, má 64 strán, 45 strán obsahuje aritmetiku, na 19 stranách je uvedená geometria. Pracovné zošity sú štvorfarebné, veľkosť strany A4. Ústredná výchovná téma je dopravná výchova. Pracovné zošity obsahujú dopravné hry a prehľad dopravných značiek a najčastejšie používané dopravné značky na vyfarbovanie a vystrihovanie.

Priemerné hodnotenie: 5 (3 hlasy)